Հերթապահություն Հյուսիսում

Այսօր հերթապահությունը սկսեցի դպրոցը օդափոխելով, ապա ճամբարականների հետ խմամեցինք բույսերը և միջավայրը:

Ավելին՝ տեսանյութում