Երկարացված օրվա կազմակերպումը՝ որպես սովորողի ինքնուրույնության զարգացման գործընթաց


Մարդը չի կարող ազատ լինել, եթե ինքնուրույն չէ։ Այդ պատճառով երեխայի անհատական ազատության առաջին դրսևորումները պետք է ուղղվեն նրան, որ այդ ակտիվությամբ նրա ինքնուրույնությունը մշակվի։ (Մարիա Մոնտեսորի)

Շարունակել կարդալ “Երկարացված օրվա կազմակերպումը՝ որպես սովորողի ինքնուրույնության զարգացման գործընթաց”

Տնկարանում և ծաղկանոցներում նոր բույսերի համալրում

Այսօր տնկարանը և ծաղկանոցները համալրեցինք նոր բույսերով։ Ծաղկանոցները քարերով գեղեցիկ ձևավորեցինք 5-րդ դասարանի մի քանի սովորողի հետ։

Շարունակել կարդալ “Տնկարանում և ծաղկանոցներում նոր բույսերի համալրում”