Օրը՝ Հյուսիսում

Այսօր իրականացրեցինք մի շարք աշխատանքներ Հյուսիսի բակում: Հողը փորեցինք, փոցխով հավաքեցինք չորացած մոլախոտերը, միջավայրը խնամեցինք և շարունակ այդպիսի աշխատանքեր կատարեցինք:
Տեսանյութը՝ Տաթև Աթոյանի